Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 Vervolg- der Bkschryving van

bcgraaven wordt; het geen meelt afhangt van den tyd, dien de throonsopvolger noodig heeft, om eene genoegzaame hoveelheeid buitels, ryft cn andere benodigdheden, by één te verzaamclen. Deeze hoeveelheid hangt af van de grootte van het ryk, om dat ieder der onderdaanen verplicht is, zyn aandeel in geld of waaren op te brengen* Wanneer alles gereed is, verzoeken zy de nabuurige koningen en goede vrienden, en beginnen de plegtigheid, met op nieuws te weenen. Als men het lyk uit het huis wil draagcn, is er als een zoort van ftryd tusfchen de vrouwen, en de draagers; de eerften om het in het huis te houden, de laatften om het weg te neemen; eindelyk laaten de vrouwen het flippen, en het wordt in het koninglyk graf gelegd, het aangezicht gedraaid naar het Ooflen. Zomtyds ook wordt het ftaande geplaatft in het graf, dat dan op de wyze van een put gemaakt is.

Naaft het graf zettten zy ryft, klappers cn pinang, cn, na dit alles, Aagten zy het vee, dat in honden, paarden, buffels en varkens beftaat. Na het doen der ofterhande

gce-

Sluiten