Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Eiland Borneo. ui

$. IV. Het Ryk van Banjermasfing strandis wel het grootfte van dit Eiland, envolkeren< ook het voornaamfte; door het verbond van den Vorst met de Ed. Compagnie, en door deszelfs fchoone Rivier, in welke Vaartuigen van 100 voeten kunnen vlooten, die 12 tot 13 voeten diep gaan: moetende, die grooter zyn, by Tabaniauw, aan den mond der Rivier, blyven liggen. De thans regeerende Vorst noemt zich Söefoehoenan Natahalam; doch heeft de Regeering aan zynen oudften Zoon, onder zyn toezicht, opgedraagen, met den naam van Sulihan Sleeman SchaJiidullach. Het Hof, dat, voor heen, te Cayoe-tangie, zyn verblyf hield, is, zedert het jaar 1771, naar Marthapoera opgebrooken : alwaar de Söefoehoenan eene groote Stad heeft aangelegd, en eene zeer breede rivier laaten graaven, in tweededen, verdeeld: en teffens den naam van Martapoera, in Boemie IQntjana, veranderd.

De Inwooners van die Stad worden begroot op - - - i8ookopp.

De verdere Steden en Dorpen, in dit Ryk, gelegen, zyn de volgende ;

Ca-

Sluiten