Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

128 BESCHRYVING VAN

De koopwaaren, aldaar getrokken, zyn Tin, Lywaatenin zoort, enjavaafche Producten, uitgezonderd Ryst.

De Sulthan van Borneo is vry prachtiger, en meer gevreesd, onder zyn Volk, dan die van Banjer: maar ook getrouwer aan zyn woord en zyne vrindfchap, volgens het getuigenis van eenige Engelfchcn, die 'er, met kleene Scheepen, weinige Lywaaten, voor Peper, verruilen.

Tusfchen Borneo en Tidor liggen

Balangan, dat onder eenen Prins van dien naam ftaat; en wat verder.

Barouw, alwaar een Sulthan regeert.

De hier vallende Waaren zyn Vogelnestjes, Tripangs, Wasch en Karret. Die hier getrokken worden, zyn Ja vaafchc Producten in zoort, en grove Lywaaten. Hier na volgt

Dannuar, 't geen onder een Dat o ftaat, die Beginda genaamd is; en verder

Sa-

Sluiten