Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Eiland Borneo. 131

zeer ryzig van geftalte en welgemaakt. Hunne vrouwen, welke zy nooit naar Banjer medevoeren , zegt men, dat fchoon en blank zyn. De mans en befchilderen zich met allerhande figuuren, by de heidenfche natiën van dien oord, en om den Oost van Indië, gebruikelyk. Zy komen, te Banjer, Goud, Bindrottings en Ryst verkoopen; waar tegen zy weder medeneemen eenige Chineefche grove kommen en pierings , koperen en aarden waterpotten, of tampayangs, waar op de figuuren, by hun in achting, als Draaken , Slangen , &c. van buiten te zien zyn. De lywaaten, by hun in Heet, zyn Karrikams , groote roodc Sourats, Moeris bruin en blaauw, katoenc Patholen, Balyfcbe kleedjes, Chineesch en Javaasch linnen, en wat glazen koraalen.

2. By het verlosfen hunner vrouwen, Geboorte, fpeelt de man voor vroedvrouw , zonder dat men 'er andere ceremoniën waarneemt , dan dat een zeker bezweerder , genaamd Balian, onder het zingen en het Haan op een Gindang, der kraamvrouw eenige medicyn toereikt.

3. Als een Jongman eenige neigingeTrcwwen> voelt voor een meisje , zend hy een

I 2 vrouws-

Sluiten