Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Eiland Borneo. 135

hunne verpandelingen en flaaven, vergezelfehappen, en dus naar de rivier van Banjer, in ftilte, afzakken. Daar gekomen zynde, loeren zy gemeenlyk op een klein visfehers bootje; het geen zy dan, by nachte, overvallen, of, ook wel by dag, weeten te verrasfen: wanneer doorgaans een of twee van die ongelukkige Banjareezen het flagt- offer hunner moordlust worden. Als een Dajakker een kop geveld heeft en dien thuis brengt, verheugt zich de ganlche negery daar over; en elk toont, het zy man of vrouw, oud of jong, zyne vreugde, voor dien gevelden kop. Aan het huis gekomen zynde, wordt hy, die den kop heeft veroverd , van een ieder befchonken. Dan wordt 'er gedanst , doch , alvoorens, worden 'er Gommen (*), in eene lange rye, voor het huis, op den weg, geplaatst; daar de overwinnaar, met den kop in zyne hand langs voort moet gaan: wordende hy door alle de daar zich bevindende vrouwen, al dansfende , ingewacht Aan de deur genaderd zynde, vindt hy aan het einde van de gommen, een kusI 4 fen

(*) Gom is een koper fpeekuig.

Sluiten