Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Eiland Borneo. 141

Orang Oetang van Edwards. Deeze kleine zoort vindt men, op Banjermasfing, zomtyds, dog meer op Manpauw a. en Landak. Ik heb 'er, geduurende myn verblyf in India , wel vyftig gezien , maar nooit boven de 2\ voet langs. Die in het Kabinet van het Bataviaasch Genootfchap, in geraamte, ftaat opgezet, is lang 2 voet en 4 duimen. De grootere zoort, die door den Heer de Buffon, naar verfcheide auteuren, van de grootte van een Mensch, befchreeven is , heeft men, zedert langen tyd, voor eene harsfenfchim gehouden. En misfchien was dit nog lang een raadzcl gebleeven, indien de Koopman en' Reiident van Rembang Palm, in zyne te rug reize van Landak naar Pontiana, dezelve niet

had

de Deel. pag. 168. alwaar de zelve ook Qnojon Morro, Mandrd, en ook Boggo genaamd is. Even bevoorens fpreekt de auteur van twee dieren, die in Congo vallen , en alleen in groote verfchillen. Het kleinfte wordt Enjokko, ook Pigmee , en Pongo dooder genaamd. Het grootfte . dat Chiampanzce en Pongo genaamt wordt , was twee voeten vier duimen hoog, en werd, in 1738. te Congo gevangen. De figuur daar van is als van een mensch : en dus is het niet onwaarfchynlyk. dat het de Chiampanzce is, die in 1744. te Parys te zien was; en die door den Heer Voltaire. fel zyne Melanges dt Litterature, befchreeven is, onder den naam van le Maan Blans of Albim van Loango, een witte Neger was.

Sluiten