Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Eiland Borneo. 143

„ fmeet. Dit fpel duurde tot in den * achtermiddag, om 4 uuren; wanneer „ wy beflooten, om hem den kogel te „ geeven: 't geen ook my, zoo wel „ gelukte, en beter , dan ik nog im„ mer naar een fchyf gefchooten heb: „ want de kogel ging juist in de zyde „ en in het bovenlyf, en dus is het „ dier weinig" gefchonden. Wy brag„ ten hem nog leevendig in de praauw, „ bonden hem , aan de ftylen van de „ kaaimatten , die ons tot eene tent „ dienden: alwaar hy, in den morgen„ ftond, aan zyne bekomene wonde, „ overleed. Geheel Pontiana liep my„ ne barcq af, toen wy, met dit ge„ drogt, aankwamen , om het zelve „ te zien. Dan ik heb my genood„ zaakt gevonden, hem te openen, en h het ingewand 'er uit te neemen. Hy „ is , van den hiel tot de heupe, „ lang 21, van de heup tot de fchouder „21, en van de fchouder tot de kruin „ van het hoofd 7 of faamen 49 dui„ men. De dikte van den buik is 49: „ duim, en die der armen, boven den „ elleboog, i£ duim."

Op Batavia was dezelve wat ingekrompen , door de ftcrkte van den

Arak:

Sluiten