Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. 149

L Y S T

DER

GEESTELYKE en WAERELDLYKE

KEIZERS

VAN

J A P A N:

ZYNDE EEN vervolg op DE beschryVING van den heer

E- KEMPHER.

Uitgegeeven ten Jaare 1733.

De Geestelyke Keiiers , onder den Titel van Dario , Tenno of Mikado. De laatfte, daar Kjümpher van fpreekt, bladz. 141. was

Japanfche Jawen na

De TT r„ Jaaren Christus.

114 Vig asi-Tamano-In Reg:2347 1687.

115 Nakano-Mikadono-In — 2369 1709!

116 Sakoera-Matino-In —- 2395 in35'

117 Momo-Zomo-In , 2407 1747'

118 ZlNTO-JoziO, 242I 1762*

119 KlNSEO-QüOTEY, 2430 1770".

Deeze honderd- en negentiende is nog in leeven, volgens de laatfte berichten.

K 3 De

Sluiten