Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

173 ARAK-BRANDERYEN,

dat hunne aanhoudende werkfaamheid op den welvaart deezer hooftplaats van veel invloed weezen moet, want by eenen middelmatigen vertier der Arak die ik over alle 20 Branderyen, op 8 maanden ftookens ftellen zal, beloopt het jaarlyks inkomen, van een, na de hier boven bepaalde rekening , op 14000. of van alle 20. te faamen, op 281600. Ryxdaalders en de jaarlykfe uitgaave van eene Brandery, in dienzelven tyd op 12808. of van de 20. op 256160. Ryxdaalders, waar aan een groot aantal lieden, hun brood verdienen , want behalven den vertier der Syroop, zo noodzaaklyk voor een Suiker-molen, leeven van een ArakBrandery, veele houthakkers , Toak tyferaars, fteen en pottebakkers, Timmerlieden , kuipers, praauwvoerders imids, ragiemaakers , en meer andere geringe-werklieden, zoo dat de ftilftand der Branderyen, de leevendigheid van Batavia aanmerkelyk verminderd.

Het Arak-ftooken is eene uitvinding der Chineëzen. By alle hunne maaltyden en vroiykheden , gebruiken zy öe Tfieuw, of het eerfte overgehaalde

gees-

Sluiten