Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

176 Ar.ak-br.A-Nder.-yen.

tot 45 en die der laatfte van 25 tot 20 Reaalen van agten, wierd vermindert; fteuncnde dit befluit op de aanzienlyke voorraad cn gematigde prys den Ryst, die toen 25 of 30. Reaalen het last gold.

De noodfaakelyke ingrediënten tot het ftooken, door de onlusten in debovcnlandcn, in het jaar 1656, zeer in prys gefteigert zynde, wierdt de legger eerfte foort, op verzoek der Branders, verhoogt tot 55 en de tweede tot 25 reaalen Courant, voor alles het welk ten dienst der Edele Maatfchappy zoude geleevert worden.

Ieder Brandery was toen onderworpen, aan eene maandelykfe recognitie van 60 Reaalen, zo als uit een verzoekfchrift der eigenaars 1657 blykt, ter welker tyd zy ook geftelt zyn op eene regelmatige levering aan de Maatfchappy, van tien leggers ieder op zyn beurt, met uitzondering egter der zodanige, die aan de Maatfchappy ten achteren waren, aan wien eens zoo veel, of 20 leggers wierden toegeftaan.

m

Sluiten