Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

190 Katjang-thuinen

of twee Maanden, zoo lang , tot dat al het onkruid vergaan en de aarde zeer mul en volmaakt bereid is.

Dan wordt de geheele-uytgeftrektheid, nogmaals overgeploegt en afgedeelt, in lyn-regte vooren van twee en een half voet wyd, welke tusfchenruimte, niet alleen voor de uitfpreiding van het gewas noodzakelyk is, maar ook om de Jonge planten, zonder veel moeite met de ploeg te kunnen zuiveren.

In eenen vetten grond, zaaid men het zaad twee voet, in een fchraalder, een halve voet minder van malkander, waar toe met het houweel, een kuiltje wordt gemaakt daar de zaijer 4 a 5 boonen, laat invallen , die hy, al voortgaande, tcrflont met zyn voet, onder de aarde dekt.

De roode aarde is voor de Katjang de beste, de witte klei in tegendeel, ten eenemaal onbekwaam , terwyl de zwarte grond , die nu en dan uit gebrek moet gebezigt worden, al te hard cn ftyf zynde, veele ledige doppen , en meest al een fchraai

Sluiten