Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Katjang-thuinen. 191

gewafch, te voorfchyn brengt. Na het zaaijen, dat in Oétober, of even voor den aanvang van het regen iaizoen gefchied, word den akker lugtig overgeploegt, maar een maand verloopen zynde, of wanneer de Katjang een ipan hoog is opgefchooten, worden de jonge fpruiten, zoo veel mogelyk ontbloot , van de overtollige aarde , en met nieuwe geroerde grond , dooide ploeg ., aangevult, in welke ftaat een veld, dus begroeit, een ongemeen fchoon gezicht Vertoont. De planten worden , twee maanden oud zynde getreeden, om de ranken des te ligter te doen inwortelen , het welk , in overeenkomst met de afbeelding by Rumpmus vertoont, door de draaden , uit de bloemen voortgekomen, by de leden of knoopen der bladeren , gefchied. Deeze ranken bereiden zich een vruchtbaare en wel bewerkte nieuwe grond, ongemeen ver en fpoedig uit, zodanig dat ik meen te kunnen zeggen, dat den Akkerman in dit geval, wel een derde van zyn zaad, befpaaren kan*

De Katjang Tannah, word ryp in

Mey,

Sluiten