Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

192 Katjang-thuinen.

Mey , of ruim zeven maanden naar het zaaijen, zynde het kenmerk van typheid, het verdorren der bladeren.

Deeze verdorde bladeren, worden zoo veel mogelyk afg'egt, met een yzer ^ werktuig , veel gelykende naar een thuinhark, maar grooter, het welk door de buiTels word getrokken. Om het uitgraaven te verligten, wordt de grond , in het droog faizoen, alhier de oost-mousfon genaamt (&) zeer hard en vast zynde, by deelen omgeploegt. Dit uitgraaven wordt verricht door de vrouwen en kinderen uit de nabygclegen kampongs of Javaanfche buurtfchappen, met een puntig cn omgebogen bamboesje, een fpan lang en twee vingeren breed.

Dc

(£) In dit Jaargetyde , vooral in de maanden Augustus en September waaijen langs deeze kust ongemeene harde en fcherpe Noord-Ooste winden, die zig op den middag geweldig beginnen te verheffen en doorHaan tot zonnen ondergang. Ket gebeurt zeer dikwiis door de kracht deezer winden , dat het in drie maanden en langer in de 'beneedenlanden niet regend , waar door veele gewasfehen verdorren. In deeze tyd regeeren aihier de gevaarlykfte ziektens , vooral onder den gemeenen man, zoo als eene langduurige ondervinding in dc Hospitaalen, heeft beweezen.

Sluiten