Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

194 Katjang-thuinen.

van een toereikend aantal graavers , een groot gedeelte van het gewafch, door vroege flagregens in het najaar, voor den planter veiiooren gaat, want zoo dra de Katjang op nieuws begint uit te fchieten, zyn de boonen ledig.

Om deeze reden moet een kundig Landheer altoos letten , dat het getal der Catjang-thuinen , niet al te zeer vermenigvuldigt word op zoodanige plaatzen, in welkers nabyheid, geene of maar kleine Kampongs zyn.

Het graaven g'eindigd, of het regenfaizoen op handen zynde , wordt de grond op nieuw geploegt , dog met minder moeite als boven , kunnende van het zelve zaad, 4 a 5 jaaren geoogst worden, het welk voornaamelyk afhangt, van den deugd der grond cn den yver der Akker-bouwers in het wieden van onkruid en zuiveren der planten.

Sommige Chineëzen , onderneemen na verloop van dcezen tyd, op denzclven . grond , eene tweede zaaijing, dog die valt doorgaans zeer gebrekkig

Sluiten