Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Katjang-thuinen. 197

jang-thuinen, zoo digt maakt, als mogelyk is; en in de zwarte klei en ook wel fomtyds in de roode grond, vernielen de witte mieren, een allerfchaadelykft ongedierte , niet zelden, de Katjang in de aarde, zoo dat 'er by het graaven zeer weinig wordt gevonden.

Het voornaamfte gebruik van de Katjang Tannah is, om 'er Oly uit te liaan , want de geringe hoeveelheid , die geroostert en uit de hand gegeeten wordt, is niet noemens waerdig.

Dit Olyflaan gefchied op de volgende wyze. De Katjang 3 boonen worden op een heest, in de grond gemetzeld, gedroogd en fterk geroostert, vervolgens fyn gemaalen, en fchoon gezift. Het gezuiverd maalzel, wordt in een hpute bakje, naaukeurig fluitende, op een kegel vormig fournuis , heet gemaakt , vervolgens in dikkere yzere ringen van anderhalf voet middcllyns op de grond liggende geftort, met pady ftroo lugtig omwonden, en tot koeken getreeden. Deeze koeken, in eene groote hoeveelheid , teffens , geN 3 plaaft

Sluiten