Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Katjang-thuinen. 199

dagelyks 240 gantangs Katjang maaien, maar dewyl die dieren, door deezen zwaaren arbeid fpoedig verzwakken, zoude het voor den Landman zeer voordeelig weezen, de molen, gelyk men in China doet, door water te dry ven, het geen op fommige plaatfen aan onze rivieren , door eene kleine afleiding, wel was uittevoeren.

By een Katjang-thuin en Oly-molen kweekt de Chinees altoos een troep verkens, by fommigen wel van 200 en meerder, d'eenige dieren dewelke die natie opvoed, en voor hunne huishouding zeer voordeelig zyn. Geduurenden het Katjang graaven, tot het tweede ploegen, zoekt dit vee hun onderhoud in de thuinen en zyn in deezen tyd, het vefte en beste koop, maar zoo dra de grond voor de tweede maal is omgeploegt en de vruchten beginnen uittefpruiten, wordenze elders heen gedreeven en gevoert met de bladeren van de Kelady Aijer , by Rumphius Lib. 8. Cap. 85. befchreeven onder den naam van Caladuim Aquatile. Deeze bladeren worden fyn gehakt, gekookt en vermengt met DeN 4 dag

Sluiten