Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KA'TJ ANG-THUINEN. 203

voeden, want voor de bearbeiding van een Laxa, met dat geen wat hier toe behoort, mag men niet minder dan twee man, rekenen. 51 Qiy-möïèïS houden ook ruim 600 menichen in bezigheid, zoo dat dit gewafch, in den tegenwoordigen ftaat , in de eerfte hand, reeds meer dan 1600 menfchen onderhoud , ongerekent de zulken, die hun beftaan vinden in het verkoopen der Oly en meer andere kleine bezigheden, die ik met ftilzwygen ben voor by gegaan.

Wat zegt gy nu geachte Leezer! zyn 1600 vlytige ingezetenen, geen aanzienlyk voorwerpt in het lighaam eener volkplanting ?

Maaar zoo nuttig is dit akkerwerk voor den Landheer niet, ten zy hy de konst verfta, door eene vriendelyke gefpraakzaamheid, en wel geregelde order , den arbeid der Chineëzen tc beftieren. Twyfelt gy , zoo ftel uw voor, dat eenige nukfe gasten (0)

hun-

. (o) De nieuwelingen, die de Jonken alhier jaarlyks aanvoeren, laaten hun zeer gaarn gebruiken tot den Akkerbouw

Sluiten