Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 Proeve nopens de verschillende

voeten , en vyf duimen hoog. Hunne koleur is krytwit en zy hebben geenen baard. Ook is het hair der Afrikaanen wollig, maar dat der Afiaanen lang, fneeuw wit, of rood-geel van verwe. De oog-appel trekt wat naar het roode, en over dag zien zy bezwaarlyk, en het fterkfte licht doet hunne oogen fomtyds traanen, ziende zy by fchemering zoo veel te beter.

Te Batavia is 'er in 1774. een by den Heer Gouverneur Generaal geweest, die alle deeze kenmerken had , zynde hy op Ceram , by Ambon , van twee zwarte Ouders gebooren.

Hy was omftreek tien jaaren oud, vrolyk, dog niet zeer geestig , echter vlug Maleits fprcekende.

De oorzaak van de Geboorte der witte Negers zou volgens den Heer Paauw, Schryver van de Wysgeerige bedenkingen over

Amz-

Sluiten