Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE PA POES CH!E EILANDEN. 235

By het Geographisch befchry ven van een gewest begint men doorgaans met den omtrek cn grensfcheidingen en belendingen der Ommelanden By de befchryvinge van Penau, beginne ik met haare huid: vergclykende die met den huid haarer Vaderlanders. En ik meene te hebben bemerkt, dat hoe zwarter de huid is, hoe gladder die zich, by het bevoelen voordoet. Ik heb ettelyke Jongens en Meiden betast en niets is zekerer, dan het geen ik daar omtrend ondervond, over het gemeen genomen, Men ziet en voelt naauwelyks de gewoone groeven, welke in onzen huid, en zelfs in het poezel vel der fraaifte Meisjes van Europa, zich duidelyk voor doen. Misfchien geeft de donkere verwe eene zachte wol, die de aandoeninge van de reeten groeven en ongelykheden verdooft.

Eene zwarte Papoefche Meid by de Heer Secretaris de Bock, wierde met Penau vergeleeken, doet ons dat verfchil ontdekken.

Penau , is van top tot teen ruw en ongelyk van oppervlakte: uitgenomen van binnen en boven op de handen

daar

Sluiten