Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT DE PAPOESCHE EILANDEN. 243

klaarcn. In Europa hebben wy verlchiilende fporten- van fchurft, cnzoo is het ook hier te lande; Want de melaatsheid van Soudame en Penau heeft de kenmerken niet van die ziekte, welke de voornaamfte Genees-heeren aan de melaatsheid toefchryven als alken., dat zy, geneczcn zynde, vlakken en kerven nalaat, en dat 'er zich telkens, wederom onder de fproeten en rooven eene nieuwe jeukte opdoet , en dat zy insgelyks zoo wel als de melaatsheid van de Ouders op de .Kinderen, by ervbefmettinge fchynt over te gaan, men ontdekt zodanige uitwasfen, op boom.en, heesters en planten: zoo wel als op de meefte dieren: en ik houde die,uitwasfen, zoo wel als de. wratten, negenöjogen, fteenpuisten, pokken en diergelyke, voor menigerhande foorten van pad.deftoelen , welker, ontzichtbaar zaad door- de -lucht vliegt of in het bloed geraakt, en zich vestigt en wortelt, daar het eene gefchikten..grond vindt, om genoegzaam voedzel uit te trekken. En waarom zou dan dc blanke huid deiKakkerlakken en witte Negers daar niet eene betere gefchiktheid toe kunnen hebben, dan de zwarte of bruine huid hunner' méde Vaderlanders. Zoo dat Q 2 niet

Sluiten