Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Orang-Out. of de Oost-Ind. Pongo. 247

dekking der Plantdieren, den overgang van het ryk der Planten tot dat der Dieren. De Vleermuis cn het vliegende Inkhooren, gaven de verbinding der Vogelen met de viervoetige Dieren te kennen, en de Robben en Lamantins die der viervoetige Dieren met de Visfchen: want of fchoon men deeze voorbeelden, meer voor, enkele wenken der Natuur moet neemen, die zy ons van haare 'overgangen en verbindingen geeft, als voor eene daadelyke aan een fchakeling, zoo is men nochtans de waarheid hier door genaderd.

Maar de groofte gaaping, die ons in het plan der Natuur voorkomt, is zonder tegenfpraak die, dewelke wy tusfchen den Mensch, begaafd met een verftandig weezen , en het redeloos Dier ontwaaren. Tot nog toe heeft men te vergeefs getracht , het fpoor der Natuur hier in te befpieden, en zelfs zoude men het byna voor bevestigd moeten houden, dat de fchalmen der groote ketting die ons hier ontbreeken, op de Planeet die wy bewoonen niet te vinden zyn.

Q 4 Kwam

Sluiten