Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s^oBeschryv.van de grooteBorneosche

En waarlyk de afbeelding van den 0rang-Outang by Bontius, verfchild alleenlyk in ftukken van weinig belang, met de gedaante van den witten Neger of Kakkerlak Söudama, door den Eerwaarden Heer van lp er en in het eerfte deel deezer verhandelingen befchreeven. Ontneemt men deeze afbeelding de kraag onder de kin , en de weinige hairen , die de huid bedekken, zoo blyft 'er een fraaijer menschlyke gedaante over als die van Soudama , en was deeze niet aan het hof van den Regent van Tabana, maar in de eenzaame bosfchen van Baly opgegroeit , veelligt zoude hy aan zielsvermogens genoeg verachterd zyn , om door een onoplettend Schry ver , by de Pongos, Baris, Smitten en Orang -Oütangs, van Battel., Pyrard, Bosman en Le Gu at geplaatst te worden.

Maar mogelyk zyn de trekken van den Orang-Outang, in de afbeelding van Bontius, al te menfchelyk en verre boven de waarheid voorgedragen : want zoo men zich eenvoudig aan deszelfs befchryving houd , dan blyft 'er ten hoogften niet veel meer als de gemee-

Sluiten