Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

252 BESCHR yv.van de GROOTEBoRNEOSCHE

ten van geene andere Orang-Outangs, als zulken die geheel en al Aapen zyn, en zy beftempelen met deezen maleitfchen naam gewoonlyk maar de twee foorten van ongeftaarte Aapen, dewelken de Heer van Buffon by de Pongos en Jockos plaatst. Byden komen meest alleenlyk van Borneo , en wat 'er de Reizigers ook van mogen zeggen , men vind dezelven echter zoo min in de bosfchen en fpelonken van ons Eiland, als de Leeuwen en Elefanten, die op zommige kaarten van Groot Java zyn uitgetekend.

De kleine foort, door den Heer van Buffon by verkorting van den Congoofe naam Jockos geheeten , wordt door de Banjareefe vaartuigen nog al dikwyls aangebracht. Van dit foort is 'er een in het jaar 1776. leevendig naar Europa overgekomen , en door den Heer Vosmaer naauwkeurig befchreeven.

Maar de Orang-Outangs van de groote foort, of de Pongos volgens den Heer van Buffon, zyn op Borneo, hun geboorteland, gantsch niet gemeen, en

de

Sluiten