Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag: 262

VERVOLG

E E N E R

JAVAANSCHE HISTORIE,

GENAAMD

SADJARA RADJA DJAWA.

MET DE

AANMERKINGEN

VAN

w y l e n

JOSÜA van IPER.EN.

K-ee Goeroe, vroeg toen aan Narada, of die Watervloed (1) ook zoude veroorzaakt zyn , door den dood van Watoe-Goenong? 't Antwoord was, dat ja! gewisfelyk die daar door veroorzaakt was. Want , zeide hy, Dewï Sinta doet nacht en dag niet anders, dan huilen.

Kee

(1) De twee byzondete v/atervloeden van Attika . onder de regeringe van Ogyges, cn van Dmkalion, en de laa:fte vooral , die voorviel toen Mofes in Egypte verkeerde, of nog laster, hebben Ovidiui, Luuanus, A

fa/-

Sluiten