Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GENAAMD SADJARA RADJA DjAWA. 2Ó£

hielden alle de ontrustingen in den hemel op; en Dewi Sinta verlangde zeer naar de aankómfte van haaren Man.

Drie dagen verliepen 'er , geduurende welke zy vruchteloos bleef wachten op haare man: maar,'na verloop derzeive , geenen man ziende opdagen, werdt zy zeer mismoedig, zeggende by haar zeiven .-indien myn man weder levendig geworden is, waarom komt hy dan niet by my ? want ik kan het ommogelyk'uitharden zonder hem: ja ik geloove, dat de Dewas my wederom wat wys gemaakt hebben en zich met' leugenen ophouden Dit gezegd hebbende imeet zy zich ter aarde en viel in ftaauwtë: en even daar door werdt de onftuimigheid in den hemel op nieuw aan 't woeden, en wel vry erger, dan tc vooren.

Nar ada dit nu niet langer kunnende verduuren, vroeg aan Goeroe, wat hy van voornoemen was? want, zeidc hy., de ongemakken zyn nu, in den hemel erger, dan te vooren, en alle de Dewas en Nymphen zullen eindelyk, door het huilen en kermen van Dewi Sinta, R 5 moe-

Sluiten