Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

168 Vervolg eenerJavaansche Histv

■ Nar ada keerde derhalven te rug naar Kee Goeroe, doende hem bericht, dat hy Watoe-Goenong weder leevendig had gemaakt: maar dat dees weigerde naaide aarde te gaan, en Koning over het gezegde Landfchap langer te zyn, verzoekende hy, dat alle zyne vrouwen, bywyven, kinderen en vrienden, ten getale van dertig koppen , in den hemel mogten komen. Nar ada beduidde ook aan Kee Goeroe, dat dit, by de tegenwoordige omftandigheden het best zou zyn. Want, zeide hy, WatoeGoenong is nu gelyk met de Dewas, cn önfterfelyk : (6) Ja , men zou nu ook bezwaarlyk tegen hem op kunnen. Kee Goeroe antwoordde daar op, ja! gy hebt gelyk, myn broeder: laten derhalve alle de naastbeftaande en vrienden van Watoe-Goenong maar in den hemel komen. Derhalven gaf Kee Goeroe asm-Nar ada vplmagf, om

hem

(S) Men wist derhalven, by de oude Javaanen , niets xran tweemaal geftorvenen, gelyk men vooronderfteld , dat Lazarus van Bcthanie, en andere opgewekten der Bybelbiftorie twee maaien geftorven zyn, IVatoe-Oaenong was opgewekt ; en dus önfterfelyk geworden. Na de opftandinge des vleesch volgt het Eeuwig Leeven,

Sluiten