Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

280VERVOLG EENERJA.VAANSCHE HISTORIE»

De Koning vond dit eindelyk ook goed, en liet het kind in een kistje fluiten , en zoo in de rivier Crawang fmyten. Edoch dit verricht zynde; en zy die het verricht hadden, vertrokken zynde, kwam daar (by geval) aan de rivier een oud man, met naame Kiay Boejoet Crawang, die, by zyne aankom fle aan den oever een helder licht zag: zoo zuiver als de Maan: op welk licht hy aanging, en vond er, tot zyne uitterfte verbaasdheid, een kind in een kistje dryvende. (20) En bevindende, dat het een fehoon kind was, zei hy by zich zei ven, dit is zekerlyk van een groot man. Met die gedachten

werk-

(20) Van Scrvias Tuillus, nog een klein kind zynde, wordt het zelve by T: Livius en Dionifius van Halykarnaffut verhaald, en voor een voorteeken van deszelfs aanftaande grootheid aangezien. Men heeft meer zulke voorbeelden; $m die kunnen hgtelyk uir de bekende Vuurverhevelingen verklaard worden. In de Roomfche Landen maaltt men , van de zoogenaamde ftalkaarsjes , ongedoopt geftorvene kinderen. Zulke lichjes vindt men hier nu en dan op de graven ; en het bygeloof der Inlanders is 'er opgevestigd. Deze gefchiedeniiie heeft eenige overeenkomfte met het geval van Ru,m!'is en Remus , zoo als ons Livius dat verhaalt. Lib. I. Cap. 3 & 4. Zie ook aIe. Hiftor. X. Deel. bl. 44. als mede Rollin en Tailhie Gefchied. der Waereld V. Deel. bl. 56.

Sluiten