Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gemeene. Javaanfe taal.

Hikie kang foerat mittoe faking hiklas atie kang foetjie haning lan kang tabee akee akee faking kang djïhg Soefoehoenang Pacoeboeana Senapatty Ingalaga Abdul Kachman Sajidin Panatagama kang alingie hingnagara Soeracart -z hidjningrat maring kangdjing Jere mi as van Riemsdyk Gocrnadoer Djindraal, lan para Raad van India kabech kang alongoh hingnagara Batavia kang aparentah fakabeh wong Comp. hing nagara attas angin laning bawah angin, hing lahoetang lanhing darattan lan ïnoegi pinan. djangnakang hoemoer falamat toer kawaraffang hing joro hing doenja ikie.

291

Javaanfe HoogDalamfe taal.

Poenika hingkahg Urm mios faking manach kang foetji hinning ferta hingkang tabee ha kattah kattah faking kan- djing Soefoehoenang Pacoeboeana Senapatty Hingalaga Abdul Kahman Sajidin Panatagama hinkang ha kadaton hing nagari Seeracarta hadiningrat kahatoera doematang hing kang hejang kandjing Toewan Jeremias van Riemsdyk Gocrnadoer Djindraal, ferta datang para Toewan Toewan Rad van India fadaija hing king hapalanga hing Nagarie Batavia hing kang haparentah fakattah.' hing wadija Bala Comp. hing nagarie attas anging miwah hing bawa angin niriglahoetan miwah hing. daratan hing kang moegïe pinahosna hinkang jocswa

falamattoer kafarafxn hing dalam Doenja Poeniki. j

Ta E E-

Sluiten