Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER.DEENSCHE ZENDING OP COROMAND. 299

aanvang deezer Eeuw, door zynen Hofprediker. Do. Frann Julius Latkens, overgehaak, ter verkondiging van net Christendom, twee bekwaame mannen, naar deszelfs Oosterfche bezittingen te zenden.

De Godgeleerden te Berlin, ten deezer einde aangezogt, vervoegden zicti by den vermaarden Hoog Leeraar te Balie August Herman Francke, dewelke hier toe twee Candidaaten koos Bartholomzus Ziegenbalg en Henank Plutfcha genaamd, die tc Koppenhagen, tot deezen dienst plegtig geördmeert zynde, den 29 November 1705. van daar vertrokken en te Trankebar behouden aanlanden, den 9. July 1700.

Aan ieder deezer Zendelingen wierden 200. Deenfche Ryxdaalders tot een iaarlyklche bezolding toegewezen, die, neffens andere onkosten worden goedgemaakt, uit een fonds van 2000. Rds., door den Koning tot onderhoud der zending, den 11. September 1711, op de Posteryen onherroe, pe-

Sluiten