Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3IO KORT VERHAAL DER ZENDING

Profesfor Francke te llalle deelde aan het geleerde en Godvruchtige Europa, het eerfte verhaal deezer gelukkige beginfels meede, het welk kort daar op in het Eugels overgezet zynde de vermaarde Sociëteit , de Propaganda. Chrïsti Cognitione, bewoog, zig dit werk der Zending, zonderling aanteneemen, waar toe de Aardsbisfchop van Canterbury DS. Thomas Tennifbn , niet weinig heeft toegedragen. De beroemde Hoogefchool te Cambridge, betoonde mede aan die Heeren, de aangenaamc blyken haarer genegenheid, en volgens de eigen berichten der Zendelingen, heeft Engeland, omtrent dit Godgewydc oogmerk , uitneemende verdienften. Zy vergunden hun met hunne Scheepen, niet alleen eenen vryen overtocht, maar onderfteunden ook dit werk, door zeer ruime Liefdegiften, dewelke in de eerfte 3. jaaren, byna 1200. ponden fterling in gereed geld bedroegen,, bchalven eene geheele Drukkery met zyn toebehooren, eene ineenigte nuttige boeken , en veele andere zaaken, hier niet te noemen.

Zy beyverden zig om deeze onderneeming , niet. alleen 1 door eene edel-

moe

Sluiten