Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

316 KORT VERHAAL DER ZENDING

hebben , dat zy van begrip zyn, ter bevordering hunner onderneeming by deeze dweepers, te moeten toonen , waar in dat geen wat zy gelooven, met onze geopenbaarde Waarheden overeenkomftig is, en wie is 'er dien enigfints twyfelen kan, of dit is de beste weg on hun te winnen ?

Uit inzicht voor dit alles houde ik my verzekert, dat alle ontwerpen ter voortplanting van het Christendom op dit vruchtbaar Eiland, tot nog toe onuitvoerlyk zyn, maar dat men zulks met betere hoop, by onze Heidenfe nabuuren zoude kunnen onderneemen, het welk allen verftandige en Godvruchtige Ingezetenen van Batavia, ter nadere overdenking ernftig word aangepreezen.

Die lust heeft, den toeftant van het Christendom in dit Oosters Waerelddeel verder te leeren kennen, die leezc de Ausfahrliche berichten der Dgnifche Misfionarien, tot welker uitgaave reeds in het jaar 1706. te Berlin in de Merkwurdige Nachrichttn aus Oost-Indien , den grondflag wierdt gelegt, maar eigent-

Sluiten