Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP DE KUST COROMANDEL. 317

gentlyk zyn begonnen te Halle in het jaar 1710. door den hier bovengenoemden beroemden en voorbeeldigen Hoogleeraar A. H. Francke, wiens Zoon Godhilf August Francke. hier meede heeft voortgegaan tot het jaar 1769. wanneer deeze overleeden zynde, daar in vervangen is, door den Beftierder van het Weeshuis te Halle Johan Georg Knapp, van wien zulks tot heden toe, wordt voortgezet.

Maar dewyl dit werk ongemeen wydloopig en in fommige ftukken niet naar de fmaak van veelen is gefchreeven, heeft een Candidaat der beide Rechten, Johannes Lucas Nikamp genaamd, begonnen, den voornaamften inhoud, uittctrekken, waar van het Eerfte Deel onder zynen naam , maar niet door hem, te Halle in het jaar 1737. in de Latynfe Taal is uitgegeeven, onder deezen Titul: Flistoria Misfionis Euangeliccz in India Orientali e Copiofis illius actis, contraBa, en het Tweede op dezelve plaats, maar in het Hoogduits, in het jaar 1772. In het werk van La Croie Histoire du Christianisme des Indes, vind men insgelyks, maar een

wei-

Sluiten