Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

318 KORT VERH. DER ZEND. OP DE K. COROM.

weinig kort, veele weetenswaerdige byzonderheden, omtrent deeze Zending; En wat de poogingen der Roomsgeiindl Christenen, ter overtuiginge der Indiaanen, raakt; kan "men overvloedig vinden in de Lettres Edifiantes, welkers verhaalen naader opgeklaart, door de Deenfe Zendelingen en fommige Berichten van de Bediendens der Nederlandfche Oost - Indifche Maatfchappy, in derzelver Westerfche bezittingen alhier, hunnen Godsdienst niet zeer tot roem verftrekken.

OVER

Sluiten