Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. 319

OVER DE

DOODSTRAFFE

en het

P Y N I G E N.

door

Mr. J. C. M. Rad er mac her.

Hoe verheugd was ik aiet , toen ik vernam dat Hunne Edele Groot Mogende de Staaten van Holland en Westvriesland op den 16. December 1773. eenige waerdige Mannen , hadden gecommitteerd om de Criminte.lt InftruStit naar te zien! Nu dacht ik, was de tyd gebooren, dat de Pyningen ook eens in ons Land zouden worden afgefchaft. Helaas ! ik fchryf dit in 1780, en zy duuren nog.'

Men

Sluiten