Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HoLLANDSCHE ZEEKAARTEN. 329

Beoosten de Caab de Goede Hoop, vind men op 37. gr. 17. m. ZuiderBreedte, 58. Lengte, zo wel in de ZeeFakkel, als in de Engelfche Kaart,de droogte van het Slot van Capelle de welke egter twyffelachtig blyft: ( b ) zekerder is de droogte op 40. gr. Zuider Breedte en 60. Lengte op het jacht Marris en verfcheidé andere gezien,'gelyks water en Brouwers droogte genaamd.

Zo mede dc Eilandjes van Dina en Marseveen. op 41. gr. Zuider Breedte cn 38. Lengte, ook by de Engelfchcn bekend.

S. III.

De Eilanden Amfterdam op 37. gr. 40. m. en S. Paulo op 38 gr. 40 m. zuider breedte, liggen op een Lengte, deeze was in de Zee-Fakkel'op 107. bepaald : by de befchryving derzelve door Schipper w. de Vlaming op 92. gr. 54. m. by de Paskaart 91. gr. 20. m. op de X 5 En-

O) Pagina 18.

4

Sluiten