Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

332 Redevoering REDEVO ERIN G (*)

' ; DER

INENTINGE

tot de

INGEZETENEN

VAN

B A T A V I A,

na haare te rug komste

S A M A R A N G; OVERHANDIGD

door

Mr. W. van HOGENDORP.

INGEZETENEN VAN BATAVlAj

w anneer Demofthenes zyne eerfte Redevoering tegen Philippus , Koning van Macedonië, te Athenen üitfprak, was die heerszuchtige Vorst niet verder dan tot de Thermópylen gevorderd.

(*) Het Genootfchap heeft goedgevonden , deeze Redevoering , reeds in fprokkelmaand van dit Jaar wanneer de natuurlyke Kinderziekte op Batavia begon door re breeken, afzonderJyk , by den Stads-drukker te aaten drukken, om de Ingezetenen op nieuws tot de inenting aantemoedigen.

Sluiten