Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Inëntinge. 35^

goede Vrienden of Begunftigers, tegen U zoude getuigen in den grooten dag des Oordeels.

Ingezetenen van Batavia / hier is myne taak afgewceven. Kiest nu tusfehen my en myne wreede Zuster. Zoo Gy de keuze op my doet vallen; ik zal de vrolykheid brengen in Uwe huizen, de leevendigheid langs Uwe Wegen. Uwe rouwklagten zal ik verminderen. De welvaart van Uwe Zoonen, de fchoonheid van Uwe Dochteren zal ik ter harte neemen. Ik zal onder U blyven woonen, als eene trouwe Vricndinne, als eene zorgvuldige Behoedfter. ö Batavia / indien ik U dan vergeete, z00 vergeete myne rechte hand zich z^ve! Myne tonge kleeve aan myn gehemelte, z00 & aan U n^tt gedenke! z00 & U n^et verhejfe, boven het hoogfte myner blydfchap! (*)

IK HEBBE GEZEGD.

(*) Psalm 13.7.

Z 2

BE-

Sluiten