Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gamber. 359

heeft eene driehoekige gedaante, yder hoek de lengte van een, en een half duim, iets meer of minder; en een vierde duim dik : is geel van Couleur, en wordt gemeen lyk op gefpleetene Bamboesjes geftooken.

Een andere zoort is genoegzaam vierkant van gedaante, en hoe geeler dezelve is hoe beter; echter vind men onder deeze zoort, die (fchoon zuiver of onvervalscht zynde) zwart is, en dus onaanzienelyker en van minder prys, waar van de redenen in het vervolg zullen aangetoond worden.

Nog een zoort, komende van Ziac, is plat rond, twee duim in Diameeter, en een vierde dnim dik, witachtig geel van Couleur; en heeft de duidelykfte kentekens van vervalfching.

Nog een zoort, kogel rond zynde, groot twee duim Diameeter, uiterlyk iwart van gedaante, doorgebroken en, vol met bladen opgevuld, deeze wordt van Patabahan aangebragt.

Op Kamp ar (liggende aan geene zyde van deeze ftraat, op 't Eiland Sumatra,) wordt drieërlye zoort van Gamber gemaakt; als, een zoort, die platrond, naauwlyks een vinger dik, en wel vier duim in Diameeter groot is.

Z 4 Een

Sluiten