Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

380 Bericht aangaande

droogen, dat de Gamber meede zwart en onaanzienelyk doet worden.

Alle Gamber, die op de Maleitfche plaatfen gemaakt wordt, heeft de duidelykfte teekens van vervalscht te zyn. Die van Patabahan, laten een gedeelte der reeds uit gekookte bladen, om den Gamber daar door te verzwaaren in dezelve blyven. Die van Siac mengen Sago Meel onder de Gamber.

Die van Kampar weeten de reeds uitgekookte bladen fyn, als meel te maaken, en met dit ftof de Gamber te verzwaaren.

Van de Chineëzen of Maleijers die thans de eigenaars der Plantagien zyn, kan men onmogeijrk eene ftaat, van onkosten , en voordeden, eener Ladang gewaar worden: want zo dra men dit onderzoekt, befpeurt men , dat zy op alle vraagen, ymand tragten te misleiden.

Egter kan het vcrfchil der Marktprys, die in den beginne, vaii Rds. 26 tot 28 het Picol van 125 Pond is geweest, en thans tot Rds. fes, gedaald is, ons een duidelyk kenteeken opleveren dat het vertier van dit product, merkelyk verflaauwd is, en het mee-

nig-

Sluiten