Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gamber. 381

nigvuldig getal van Planters, die zedert korte Jaaren, Banquerouten gemaakt hebben , ( die men egter aan gene werkeloosheid, of flinks bedrog, kan toefchryven, maar aan het verval van dit product; ) toonen zulks meede aan,

Eene Ladang, die voor heen Pdblicq verkogt wierd, voor Rds AgtHonderd, is thans nauwelyks Sestig waard.

Dit was het, dat my aangaande den Gambtr - bouw deels door eigen onderzoek , deels door gegronde berichten gebleeken is; Te wenfchen waare het, dat in deeze vervallene omftandigheid, een middel konde uitgedagt worden , om den thans behoeftigen Planter, te onderfteunen- en hier door; den handel in dit product ten voordeele , van deeze Colonie, weder te doen bloeijen; als meede om de Planters in ftaat te ftellen, op dat zy hunne, ten val neigende Plantagie in eenen beteren ftaat konden onderhouden, en een getal van ruim Ses-en-dertig, alhier in

de

Sluiten