Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

386 Beschryvinge van

Wy hebben 'er drie oude en een jongen waargenoomen : behalven , dat ook de Heeren Gevers en van Hogendorp, Wouwouwen voor hun plaifier houden. By voorraad heeft 'er de Heer Gevers reeds eenen m January, met de Nafchepen, naar het Vaderland gezonden : hebbende een vaatje Arak mede gegeeven, om het dier, als het fterft, te bewaaren. Want de Heer Commisfaris van Riemsdyk lid van ons Genoodfchap verklaart , dat er, van ettelyke Wouwouwen, welke Hy van tyd tot tyd gezonden hadt, geen een levendig overgekomen was, om dat zy de koude niet kunnen verdraagen.

5. HL

Memoires. Vader Le Comte zag, op de Moluk;erPïgChl'kes > een Aap, die op twee beenen 510. liep, zyne armen als een Mensch gebruikte, het aangezicht had van een Hottentot, eene vacht van gryze wol, zeer zachtzinnig van aart en weergaaloos kundig en vlug. De Heer Buffon befluit, uit deeze Befchryvinge van den Pater , dat hy een Gibbon, en wy befluiten er uit, dat hy een Wouwouw

ge-

Sluiten