Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WOU WOUWEN. 40*

komt, dat zy het hondje zou opgepeuzeld hebben.

$. xxi:

Eindelyk IKerf ook het oud Besje ,* na dat het eenigert tyd aan den Bloedafgang was geweest. By de openinge bleek het, dat de Maag deerlyk ontftooken, en dat de kleine darmen verkankert waren. En deeze is dan de natüurlyke oorzaak van den dood geweest, 'tls aanmerkenswaardig, dat beide dee* ze volwasfene en oude Wouwouwen , en nog een derde van den Heer van Hogendorp, aanftonds mistroostig, fomber en ziekelyk zich vertoonden : en ook binnen korten tyd, federt die ons geworden zyn, den laatften adem hebben uitgeblaazen. 't Kan zeer wel wezen , dat de Bovenlandfche Javaanen , die zeer veel werk van het voeden en opkweeken deezer Aapen maaken', dezelve zoo lang bewaareiï, tot zy 'ei doodelyke teekenen aan ontdekken : dat zy die dan naar de Benedenlanderi afbrengen, om 'er nog eenig voordeel mede te doen: en den onkundigen Europees te bedriegen.

Cc f. XXII;

Sluiten