Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Wouwouwen. 411

oogen fchynen ook zoo verre van clkanderen niet te ftaan , en dc Wouwouwinnen draagen hunne borsten merkelyk hooger, dan die der overige Aapen.' En de Schachten der mannekens welke inwendig geenzins met beentjes voorzien zyn, fteeken midden tusfehen de ballen door. Ondertusfchen is het jammer, dat men van de voortteelinge het baaren, en alles, wat daar toe behoort , nog niets vernomen heeft , daar men op aan kan.

s. XXX.

De Spraakdeelen verfchillen niets, van die der Aapen en van den OurangOutang. De neus , hoewel eenigzins ingetrokken, en de zwarte welgezoomde ooren, zoo wel als de oogen, mitsgaders de tong fchynen zeer fyn en iierk van aandoeninge te zyn. In de darmen vinden wy niets buitengemeens. By de openinge der eerstgenoemde Wouwouwinnen , die men , als zwanger zynde , had opgegeeven , gaaven de Lyfmoeder en de Faflopiaan-

fche

Sluiten