Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

412 Beschryvinge van

fche Trompetten geen het minfte bewys van bevruchtinge. Het Hart, de Longen, de Milt, de Lever, de Galblaas, zoo min als de aderen en Slagaderen , welke wy waarnamen , hadden iets vreemds : hoewel misfchieri de Lever wat grooter was. Het borstbeen, de ribben , de rugftreng en het bekken vertoonden ook niets byzonders.

4. Hoofdstuk.

De MEETING E.

§. XXXI.

Zónder dat wy van eikanderen wisten , hebben wy de twee oude Wouwouwinnen gemeeten , en wy zullen die, zoo veel doenlyk, met de lengte en dikte van de ledemaatcn der Gibbons vergelyken: en , tot dien einde , de getallen in drie Kolommen zetten, en daar 't noodig zal zyn, de Paryfche Voetmaat van den Heer Daubenton, in Rhynlands overbrengen, als 144 tegen 139. Want zoo veel kleinder zyn de Paryfche Voeten.

Wou-

Sluiten