Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spinnen en Weeven. 419

heid van 't menfchelyk leeven, de kitteling, die, naast het voed zei, terftont door het gevoel der behoeftigheid, den geest der uitvinding beezig hield.

De opgezetenen van dit Eiland, zyn hier omtrent , zo wel als ten opzicht veeier andere zaaken, niet gelukkig in hunne vorderingen; Echter zyn de Btrg-Vblktren door hunne armoede en het misfen der verkeering met vreemden , hier in nog achterlyker , dan de Strand - btwoontrs. De eerften , loopen, niet tegenftaande de fcherpe lucht der hooge gronden , meest al naakt of zyn bekleed met een kort wambais als een afgefneeden hemd, gevlogten van het nieuw uitgefchoten en nog niet geopend blad van den Gabangboom hier' voor ( * ) uitvoerig befchreeven daar de laatften nog eenig lywaat van hun eigen weeffel hebben, hoe wel zulks tot hun gebruik, in verre na niet voldoende is , niet tegenftaande zy, tot de vervaerdiging dier geringe hoeveelheid , zoo veel tyd befteeden, dat 'er hun behoef, gemakkelyk door vervult 1 Dd 2 kon-

(*) Verhandel.-1. Deel p, 193.

Sluiten