Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spinnen en Weeven. 421

De tweede is de Kapas Cofia, mogelyk dus genaamt, dewyl die foort van Coromandel, alhier, naar het Portugees , Cofta geheeten , is overgebragt, hoewel zulks tot nog toe twyfelachtig is , dewyl het Genootfchap de zaaden van daar, op ons verzoek gezonden, en hier gekweekt, met de volgende derde foort meer overeenkomftig heeft bevonden , waarom zulks nochmaals, met andere Zaaden, van daar ontboden, ftaat onderzogt te worden. Deeze groeit aan een heester, 6 a 7 voeten hoog en levert Jaarlyks tweemaalen, eene zoo overvloedige hoeveelheid vruchten, dat men de bladeren naaulyks kan onderkennen. Zes maanden na het zaaien, bloeit deeze plant en wordt d'eerfte maal geoogst in het afgaan van het regen faizoen , de tweede maal een weinig later. Niettegenftaande dezelve met geringe moeite kan worden voortgekweekt, en den arbeid rykelyk beloont, vindt men die nochtans alhier weinig , alzo het gewas te fchaduwryk is, om tusfehen de padie te kunnen ftaan en om deeze reden een veld alleen begeert.

Dd 3 De-

Sluiten