Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spinnen en Weeven. 423

Het Katoen - Spinnen gaat ongemeen langfaam ; men zuivert de bollen van de pitten , door twee ronde Hokjes, ruim een band breed lang, aan het einde met eene fchroef, in twee Styltjes zodanig vast gemaakt, dat zezeernaauw op eikanderen fluiten : hier pasfeert de Kapas bol, een of tweemaalen door, wordt dan geploozèn en vervolgens fyn geflagen, met een kleine boog , tot blaadjes gedrukt, inéén gerolt en ge* fponnen met een klein rad, het welk met de hand werdt omgedraaid. Dit werk gaat zo elendig traag voort, dat men, met alle vlyt, in een geheele maand, naaulyks een pond , maar middelmatig fyn, vervaardigen kan.

De Maatfchappy, houd den uitfluitenden handel, in de beste zoorten van Katoene gaarens op dit Eiland aan zich , en zo wel uit het Javans? Gouvernement , als van Cheribon en ons Gebergte , moeten de Regenten , Jaarlyks tegen eenen vasten prys , eene zekere bepaalde hoeveelheid" leveren , die naar de inzaameling van andere gewasfen wordt geregeld. Konde men nu den land-zaat overhaalen, een beter zoort Dd 4 Ka-

Sluiten