Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spinnen en Weeven. 425

hier toe werden ruim drie dagen voor twee Menfchen gevorderd.

De Ketting gereed zynde, wordt die op het getouw gebragt, het welk beftaat, uit een dikke breede lat, waar over dezelve heenen loopt, en die door een ander kleiner lat, daar op pasfende, wordt aan gedrukt. Het einde van de Ketting, wordt aan een bamboes of iets anders , tegen de Weeffter over vastgemaakt , zoo dat zy die, met een ftuk hout, een weinig uitgeholt en waar in zy op de grond neder zit, ffcyf moet houden. Zy weeten niets van omflaan of oprollen , maar laten het geweevene, door boven gemelde lat, geftadig doorfchieten, tot dat het ftuk is afgedaan en hier toe, zo het 8 of 10 ellen lang een el breed en middelmatig fyn is, worden ten minsten vier of vyf weeken gevorderd.

De Ketting wordt na het ophaalen op het getouw , met ftyffel geftreeken, en vervolgens gewreeven, eerft met eenen platten boender van paarde hair, en dan met de fchel van de Kalappa noot. Het blad is zeer fyn en heeft Dd 5 op

Sluiten