Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spinnen en Wee ven. 4:9

Dit is een werktuig, lang bvna zeven en hoog drie voeten , met twee dikke zykukken, waar in ter weder zyde drie latten iteeken, op dewelke twee bamboezen rusten, over wieis eene het kruis geflagen wordt ~ {trekkende de andere om de ketting uit te houden. Onder en boven is een Rol, waar aan twee treeden hangen. Het blad is gelyk dat der Javaanen zeer zwak en onbekwaam om aan te Haan , het welk gefchied mét de fchiet-rpoel, die wel drie voeten lang, ruim een hand breed, en zo het my voorkomt,-tot het oogmerk zeer ongefchikt is. De kam is iets grooter als de Javaanfe . maar doed de ketting veel.lyden; alzo beide de treeden aan dezelve* hangen, eh dus de fcheering geftadig optrekken, waar door dezelve dikwils komt te breeken.

Het gemis van een bekwaam Plaatlhyder, het welk mede onder de veelvuldige hinderpaalenbehoort, waardoor de nuttige oogmerken van het Genootfchap zeer worden tegen gehouden, belet my de afbeelding deezer werktuigen hier by te voegen, die zekeriyk, veel gemakkelyker door de Figuur, dan door

de

Sluiten