Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En Verdediging. 439

en aan zynen Zoone Salomo nagelaaten hebben; En om dit, met des te meer fchyn van billykheid, te doen, heeft hy dezelven gefchat in zyne (a) Melanges op vyfentwintig duizend fes honderd agt en veertig millioenen (V) franfche Guldens; en in zyn DitlionTiaire Philofophique , art. Salomo , op omtrent twintig duizend millioenen; 'er terfens by voegende, dat deeze uitrekening de gemaatigdfte was.

De Abt Guenée, Schryverder Joodfche brieven, in welken deHeerFb/ftfi/e, byna op alle bladzyden, van onnauwkeurigheid, of partydigheid overtuigd wordt, merkt reeds, in eene noot, aan, dat Dom Calmet deeze fom op niet meer dan twaalf duizend millioenen heeft begroot: en, wanneer men de Engelfche Godgeleerden, Patrick, Polus en TVels, over het 22fte Kap. van het eerfte boek der Chronyken opflaat, zal men zich naar verfcheidene fchryvers zien heenen wvzen, die nog veel laa'Ec 4 ge-

(a) In zyne Werken in 410. te Genevt, anno 1771 gedrukt , is dit te vinden in het tweede Deel van zyne Melanges pag. 287.

(i) Eene Franfche Gulden is omtrent tien Hoüandfclie •Stuiver.».

Sluiten